Uslovi korišćenja sajta

Opštim uslovima korišćenja pretplatnik sajta se upoznaje sa pravilima i načinom korišćenja elektronskog izdanja sajta radnopravo.rs i mora ih, da bi se registrovao i koristio ih, u potpunosti prihvatiti.

Sajt radnopravo.rs ima isključivo informativan karakter a mišljenja koja daje stručni tim sajta služe kao pomoć i podrška, privrednim subjektima i javnim ustanovama u ostvarivanju njihovih prava i obaveza proisteklih iz radnog odnosa, ali se sadržaji na sajtu na mogu smatrati osnovom za donošenje poslovnih odluka korisnika sajta.

Sadržaj sajta (zakoni, uredbe, pravilnici, obrasci, sudska praksa, mišljenja i druga dokumenta) delimično čine sadržaji sajtova Vlade Republike Srbije, Skupštine Republike Srbije, Ministarstava Vlade Republike Srbije, Stalne konferencije gradova i opština, reprezentativnih sindikata i drugih relevantnih sajtova koji se bave srodnom tematikom, kao i sadržaj koji je izrađen od strane stručnog tima radnopravo.rs.

Sajt radnopravo.rs napominje da mišljenja i stavovi zvaničnih državnih organa ne mogu biti identično primenjeni zbog različitih pravnih situacija, pravnih činjenica ili zbog drugačijeg shvatanja lica koje u određenom organu odlučuje o pravima i obavezama fizičkih lica ili pravnih subjekata odnosno zbog drugačijeg mišljenja korisnika sajta o konkretnom slučaju i/ili konkretnim pravnim i drugim činjenicama.

Pretplatnički odnos zasniva se zaključenjem ugovora ili narudžbenice, na period od 12 meseci. Time korisnik stiče pravo na registraciju i aktiviranje, o čemu će biti odmah obavešten mailom. U pretplatnu cenu uračunati su: tehnička podrška, podrška stručnog tima i po potrebi obuka.

Da bi se registrovao na sajt radnopravo.rs, korisnik sajta treba da samostalno unese tačne podatake o privrednom društvu ili ustanovi kao i da kreira korisnički nalog koji sadrži korisničko ime i šifru.

Za korišćenje sajta radnopravo.rs, korisnik mora da unese korisničko ime i lozinku koje je kreirao prilikom registracije.

Sajt radnopravo.rs isključivo je odgovoran za rad sopstvenog servera na kojima elektronska izdanja rade i ne preuzima nikakvu odgovornost za funkcionisanje internet konekcije na infrastrukturi pretplatnika.

Komunikacija između sajta radnopravo.rs i pretplatnika odvija se putem maila Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli..

Usluga se plaća unapred, prema važećem Cenovniku i Ponudi.

Plaćanje se vrši prema instrukcijama za plaćanje dobijenim od strane sajta radnopravo.rs, a na osnovu dobijenog Računa. Sve troškove plaćanja snosi Korisnik.

Ukoliko je sajt radnopravo.rs prinuđen da zbog zakonskih regulativa ili odluka nadležnih državnih organa ukine dostupnost pojedinih usluga ili funkcija, zadržava pravo da naplati punu ugovorenu cenu usluga do isteka pretplatničkog odnosa.

Korisnik sajta može podneti prigovor sajtu radnopravo.rs na iznos kojim je zadužen za pruženu uslugu, odnosno na kvalitet pružene usluge, u roku od 8 ( osam) dana od dana dospeća računa za uslugu – kada se radi o prigovoru na iznos računa, odnosno u roku od 8 (osam) dana od dana pružanja usluge – kada se radi o prigovoru na kvalitet usluge.

Sajt radnopravo.rs je dužan da u roku od 15 (petnaest) od dana prijema reklamacije obavesti Korisnika o tome da li je ista usvojena ili ne, izuzev u slučajevima kada njeno rešavanje zahteva duži vremenski period.

Korisnik sajta može podneti prigovor na mail Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

Sajt radnopravo.rs:

  • ne može snositi odgovornost za neažurnost prezentiranih propisa, mišljenja Ministarstava, članaka i drugih sadržaja sajta;
  • nema obavezu obaveštavanja o novim propisima, mišljenjima i drugim sadržajima koji su ili mogu biti suprotni ranije objavljenim propisima, mišljenjima i drugim sadržajima sajta;
  • ne može snositi odgovornost za direktne i/ili indirektne materijalne ili druge štete koja nastane ili može nastati zbog korišćenja sadržaja sajta a odgovornost za korišćenje i/ili upotrebu sadržaja sajta preuzima isključivo korisnik;
  • ne odgovara za druge propuste, tehničke i druge greške u prezentiranim propisima, mišljenjima i drugim sadržajima sajta.
  • Sve tekstove koji su objavljeni na sajtu korisnik može da preuzme i prilagodi prema svojoj potrebi (modeli ugovora, opštih i pojedinačnih akata i sl.).

U cilju poboljšanja kvaliteta ovog sajta dobrodošle su sve sugestije, primedbe i predlozi koje korisnici mogu da pošalju preko kontakt forme.

 

radnopravo.rs

Ulogujte se