Pravna mišljenja

Donošenje odluke o imenovanju izborne komisije JLS

MIŠLJENJA U VEZI DONOŠENJA ODLUKE O IMENOVANJU IZBORNE KOMISIJE JEDINICE LOKALNE SAMOUPRAVE

Članom 14. stav 1. Zakona o lokalnim izborima („Službeni glasnik RS, br. 129/07, 34/10-odluka US i 54/11) propisano je da izbornu komisiju jedinice lokalne samouprave u stalnom sastavu čine predsednik i najmanje šest članova koje imenuje skupština jedinice lokalne samouprave, na predlog odborničkih grupa jedinice lokalne samouprave, srazmerno broju odbornika. Znači, skupština jedinice lokalne samouprave prilikom imenovanja stalnog sastava izborne komisije uzima u obzir sastav skupštine u vreme donošenje akta o imenovanju. Dakle, politička pripadnost ogleda se kroz predlog odborničkih grupa, na taj način da sve odborničke grupe budu zastupljene u izbornoj komisiji, u skladu sa zakonom.

Isto tako, odredbom člana 13. stav 3. Zakona o lokalnim izborima  propisano je da nijedna politička stranka ili stranačka koalicija ne može imati više od polovine članova u stalnom sastavu organa za sprovođenje izbora. Znači, u slučaju promene sastava odborničkih grupa u skupštini jedinice lokalne samouprave, uz doslednu primenu člana 13. stav 3. Zakona, nijedna politička stranka niti stranačka koalicija ne može imati više od polovine članova u stalnom sastavu izborne komisije.

Registrujte se da bi videli kompletan sadržaj članka

 

Ulogujte se