Pitanja

Odmor u toku rada

Pitanje:

Da li poslodavac može da poveća broj radnih časova u toku dnevnog rada (ako radna nedelja ima 5 radnih dana, a radni dan 8 časova) kako bi se zaposlenima obezbedio odmor u toku dnevnog rada duži od 30 minuta? 

Opširnije...
Subscribe to this RSS feed

Ulogujte se