Pitanja

Radni odnos na određeno vreme

Pitanje:

Zaposleni je zasnovao radni odnos na odredjeno vreme na 3 meseca. Kada je istekao ugovor o radu on nije želeo da radi više a mi smo želeli da produžimo Ugovor o radu. Da li je dužan da ispoštuje otkazni rok? 

Ulogujte se