Pitanja

Ugovor o delu-direktor

Pitanje:

Da li postoji mogućnost da  zaključimo Ugovor o delu sa licem koje će obavljati poslove direktora? 

Ulogujte se