Sudska praksa

Dostavljanje upozorenja

UPOZORENjE NA POSTOJANjE RAZLOGA ZA OTKAZ UGOVORA

Poslodavac je dužan da pre otkaza ugovora o radu u slučaju iz člana 179. tač. 1-6. Zakona o radu, zaposlenog pisanim putem upozori na postojanje razloga za otkaz ugovora o radu i da mu ostavi rok od najmanje pet radnih dana.

Iz obrazloženja:

Kod utvrđenog činjeničnog stanja, pravilno su nižestepeni sudovi primenili materijalno pravo kada su usvojili tužbeni zahtev.

Prema odredbi člana 180. stav 1. Zakona o radu (''Sl. glasnik RS'', broj 24/05), poslodavac je dužan da pre otkaza ugovora o radu u slučaju iz člana 179. tač. 1-6. ovog zakona, zaposlenog pisanim putem upozori na postojanje razloga za otkaz ugovora o radu i da mu ostavi rok od najmanje pet radnih dana od dana dostavljanja upozorenja da se izjasni na navode iz upozorenja.

Poštujući ovu pravnu normu, tuženi poslodavac je bio dužan da, s obzirom na to da je tužiocu stavljena na teret povreda radne obaveze iz člana 179. tačka 2. Zakona o radu, postupi u smislu citirane odredbe člana 180. Zakona o radu.

Imajući u vidu činjenično utvrđenje, pravilan je zaključak nižestepenih sudova da je tuženi povredio pravo tužioca na odbranu od otkaznog razloga koji mu se stavlja na teret. Naime, bez obzira na okolnost odbijanja prijema upozorenja od strane tužioca i pribijanja upozorenja na oglasnu tablu suda, tuženi je preporučenom pošiljkom uputio tužiocu upozorenje o postojanju otkaznog razloga.

Registrujte se da bi videli kompletan sadržaj članka

 

Ulogujte se