Sudska praksa

Revizija u sporovima radi novčanog potraživanja iz radnog odnosa

Revizija u sporovima radi novčanog potraživanja iz radnog odnosa

U sporovima radi novčanog potraživanja iz radnog odnosa revizija je dozvoljena pod istim uslovima, kao i u imovinskopravnim sporovima koji se odnose na novčano potraživanje.

Iz obrazloženja:

Odredbom člana 441. ZPP-a propisano je da je revizija dozvoljena u parnicama o sporovima o zasnivanju, postojanju i prestanku radnog odnosa.

U sporovima radi novčanog potraživanja iz radnog odnosa, revizija je dozvoljena pod istim uslovima, kao i u imovinskopravnim sporovima koji se odnose na novčano potraživanje.

Registrujte se da bi videli kompletan sadržaj članka

 

Ulogujte se