Sudska praksa

Prestanak radnog odnosa na osnovu sporazuma

Prestanak radnog odnosa na osnovu sporazuma

Radni odnos prestaje na osnovu pisanog sporazuma poslodavca i zaposlenog, a pre potpisivanja sporazuma poslodavac je dužan da zaposlenog pisanim putem obavesti o posledicama do kojih dolazi u ostvarivanju prava za slučaj nezaposlenosti.

Iz obrazloženja:

Prema članu 175. Zakona o radu, radni odnos može da prestane sporazumom između zaposlenog i poslodavca. Odredbom člana 177. ovog zakona, propisano je da radni odnos prestaje na osnovu pisanog sporazuma poslodavca i zaposlenog, a da je pre potpisivanja sporazuma, poslodavac dužan da zaposlenog pisanim putem obavesti o posledicama do kojih dolazi u ostvarivanju prava za slučaj nezaposlenosti.

Registrujte se da bi videli kompletan sadržaj članka

 

Ulogujte se