Politika privatnosti

Sajt radnopravo.rs se obavezuje da štiti privatnost korisnika sajta i garantuje da će podatke koje korisnik sajta ostavi, koristiti isključivo u skladu sa ovom Politikom privatnosti.

Svi podaci o korisniku sajta smatraju se poverljivim i ne mogu se ustupati drugim licima, ukoliko bi takvo ustupanje štetilo moralnim, kao i normama javnog poretka.

Svi podaci o korisniku sajta dostupni su samo zaposlenima kojima su ti podaci neophodni . Podaci o korisniku sajta se čuvaju i obrađuju u skladu sa važećim propisima i neće biti dostupni trećim licima bez izričitog pristanka lica na koje se odnose.

Korišćenjem usluga sajta radnopravo.rs, korisnik sajta pristaje na prikupljanje i upotrebu informacija i podataka od strane sajta, kao što je izneto u Politici privatnosti i Uslovima korišćenja.

Hvala na poverenju
radnopravo.rs

 

radnopravo.rs

Ulogujte se