Ljudski resursi (HR)

Rešenje o ocenjivanju

Na osnovu čl. 4. i 133. Zakona o zaposlenima u autonomnim pokrajinama i jedinicama lokalne samouprave („Službeni glasnik RS“ br. 21/2016), člana 3. stav 2. i člana 35. Uredbe o ocenjivanju državnih službenika („Službeni glasnik RS“, broj 11/06 i 109/09), ___________________________ donosi

R E Š E Nj E

Opširnije...
Subscribe to this RSS feed

Ulogujte se