Ljudski resursi (HR)

Rešenje o privremenom premeštaju

Republika Srbija

Opština / Grad / Gradska opština ______________________

Broj __________________

Datum ________________

Na osnovu čl. 4., 112. i 115.  Zakona o zaposlenima u autonomnim pokrajinama i jedinicama lokalne samouprave („Službeni glasnik RS“ br. 21/2016), ________________________________________ donosi   

R E Š E Nj E

                    1. _________________ , _________________ na radnom mestu ________________________________ u _________________________________, privremeno se premešta na radno mesto _________________________________ u ____________________________________, u zvanju  ___________________, koje je određeno u Pravilniku o unutrašnjem uređenju i sistematizaciji radnih mesta u ____________________________, počev od ____________.godine i što će trajati do _________________.godine. Razlog za privremeni premeštaj  je zamena odsutnog službenika/povećan obim posla. Imenovani protekom navedenog roka će se vratiti na radno mesto na kojem je radio pre premeštaja.

Opširnije...

Rešenje o trajnom premeštaju

Republika Srbija

Opština / Grad / Gradska opština ______________________

Broj __________________

Datum ________________

Na osnovu čl. 4., 112. i 114.  Zakona o zaposlenima u autonomnim pokrajinama i jedinicama lokalne samouprave („Službeni glasnik RS“ br. 21/2016), ________________________________________ donosi   

R E Š E Nj E

                        1. _________________ , _________________ na radnom mestu ________________________________ u _________________________________, trajno se premešta na radno mesto _________________________________ u ____________________________________, u zvanju  ___________________, koje je određeno u Pravilniku o unutrašnjem uređenju i sistematizaciji radnih mesta u ____________________________, počev od ____________.godine.

Opširnije...

Oglas o internom konkursu

Republika Srbija

Opština / Grad / Gradska opština _______________

Broj __________________

Datum ________________

Datum oglašavanja: ___________ 2016. godine

Datum isteka roka za prijavljivanje: ___________2016. godine

Na osnovu čl. 4. i 83. Zakona o zaposlenima u autonomnim pokrajinama i jedinicama lokalne samouprave („Službeni glasnik RS“ br. 21/2016) i člana ____. Uredbe ____________________________________________________, oglašava

INTERNI KONKURS ZA POPUNJAVANJE IZVRŠILAČKIH RADNIH MESTA U _________________________________________________________________

 

I Organ u kome se radno mesto popunjava: 

Opširnije...

Resenje o prijemu u radni odnos na neodređeno vreme NACRT

Republika Srbija

Opština / Grad / Gradska opština _______________

Broj __________________

Datum ________________

Na osnovu čl. 4., 106. i 107. Zakona o zaposlenima u autonomnim pokrajinama i jedinicama lokalne samouprave („Službeni glasnik RS“ br. 21/2016) Uredbe _______________________________________________ („Službeni glasnik RS” broj ___________________________), po sprovedenom javnom konkursu za popunjavanje izvršilačkog radnog mesta _______________________ , u zvanju ________________,  sa Liste kandidata koji su ispunili merila propisana za izbor, _______________________ donosi

R E Š E Nj E

1. ______________________ , diplomirani _______________, iz ________________, ul. ______________________, prima se u radni odnos na neodređeno vreme u ________________________ , na radno mesto_______________________, u zvanju ____________________, utvrđeno pod rednim brojem ________________________Pravilnika o unutrašnjem uređenju i sistematizaciji radnih mesta. 

2.  ______________________ je dužan da stupi na rad u roku od 8 dana od dana konačnosti ovog rešenja.

Opširnije...

Oglas o javnom konkursu

________________________________________________________, a na osnovu člana 4. i 94. Zakona o zaposlenima u autonomnim pokrajinama i jedinicama lokalne samouprave („Službeni glasnik RS“ br. 21/2016) i člana ______ Uredbe____________________________________________________________(„ Službeni glasnik RS _____________)oglašava

JAVNI KONKURS

ZA POPUNJAVANJE IZVRŠILAČKOG RADNOG MESTA

U _____________________________________________________________                  

______________________________________________,( navesti Organ u kome se radno mesto popunjava)  u ______________________, ul. ____________________________

1. __________________________________________________, (naziv radnog mesta koje se popunjava ) zvanje _____________ ____ izvršilac/izvršioca.

(napisati opis posla) _________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________.

Opširnije...
Subscribe to this RSS feed

Ulogujte se