Sudska praksa

Višak zaposlenih

Poseban kolektivni ugovor za zaposlene u osnovnim i srednjim školama i domovima učenika neposredno se primenjuje tako da na zakonitost rešenja kojim je utvrđen zaposleni za čijim je radom prestala potreba

Iz obrazloženja:

Prema utvrđenom činjeničnom stanju, tužilja je bila u radnom odnosu na neodređeno vreme kod tužene osnovne škole na poslovima nastavnika likovne kulture. Na radnom mestu nastavnika likovne kulture za školsku 2010/2011. godinu smanjen je broj potrebnih izvršilaca pošto se nastava iz predmeta likovne kulture od te školske godine više nije mogla izvoditi u mlađim razredima (od prvog do četvrtog razreda). Zbog toga je školski odbor tužene formirao Komisiju za utvrđivanje rang liste prema kriterijumima iz člana 33. Posebnog kolektivnog ugovora za zaposlene u osnovnim i srednjim školama i domovima učenika ("Službeni glasnik RS", broj 12/09), radi utvrđivanja zaposlenih za čijim je radom prestala potreba. 

Na osnovu sačinjene rang liste, rešenjem direktora tužene o određivanju zaposlenog za čijim radom prestaje potreba utvrđeno je da tužilja na radnom mestu nastavnika likovne kulture ostaje neraspoređena danom konačnosti rešenja za 100% radnog vremena i da će ostvarivati prava kao zaposleni za čijim je radom prestala potreba, u skladu sa zakonom i posebnim rešenjem direktora. Protiv tog rešenja tužilja je podnela prigovor, koji je odbijen rešenjem školskog odbora tužene pa je tužilja ostala neraspoređena danom konačnosti rešenja direktora tužene o određivanju zaposlenog za čijim radom prestaje potreba. Takođe je utvrđeno da je tužilja dala izjavu da ne pristaje da se vrati na posao sa fondom od 10% radnog vremena, a da za 90% radnog vremena ostane na listi zaposlenih za čijim je radom prestala potreba.

Registrujte se da bi videli kompletan sadržaj članka

 

Ulogujte se