Sudska praksa

Da li kolektivni ugovor može da se zaključi na neodređeno vreme?

Da li  kolektivni ugovor  može da se zaključi na neodređeno vreme?

Iz obrazloženja: 

"Ustavnom sudu je podneta inicijativa za pokretanje postupka za ocenu ustavnosti i zakonitosti odredbe člana 7. stav 1. Kolektivnog ugovora kod poslodavca Društva za poljoprivrednu proizvodnju "Dolovo", Dolovo, od 31. januara 2008. godine. Po navodima inicijatora, osporenom odredbom člana 7. stav 1. Kolektivnog ugovora predviđeno je da se ovaj kolektivni ugovor zaključuje na neodređeno vreme, što je nesaglasno sa odredbom člana 263. stav 1. Zakona o radu, kojom je predviđeno da se kolektivni ugovor zaključuje na period do tri godine, a samim tim je osporenom odredbom Kolektivnog ugovora povređeno i načelo ustavnosti i zakonitosti iz čl. 194. i 195. Ustava.

U dostavljenom odgovoru, poslodavac AD "Dolovo, u restrukturiranju", iz Dolova, smatra da je inicijativa osnovana i da osporena odredba člana 7. stav 1. Kolektivnog ugovora nije u skladu sa Zakonom o radu i navodi da je Kolektivni ugovor na snazi, da nije menjan ni dopunjavan i da se primenjuje u praksi. Drugi učesnik Kolektivnog ugovora - Organizacija samostalnog sindikata ovog akcionarskog društva smatra da je osporeni Kolektivni ugovor punovažan, a da inicijativu za ocenu ustavnosti i zakonitosti odredbe člana 7. stav 1. Kolektivnog ugovora treba odbaciti, kao i da potpisnici ovog kolektivnog ugovora treba da zaključe novi kolektivni ugovor koji će biti usaglašen sa izmenama i dopunama Zakona o radu.

Registrujte se da bi videli kompletan sadržaj članka

 

Ulogujte se