Sudska praksa

Prestanak radnog odnosa zaposlenima u organima državne uprave

PRESTANAK RADNOG ODNOSA ZAPOSLENIMA U ORGANIMA DRŽAVNE UPRAVE

Zaposlenom u organima državne uprava može se otkazati radni odnos ako se u roku od jedne godine od zasnivanja utvrdi da je radni odnos zasnovan suprotno zakonu.

Iz obrazloženja:

Pravilno je primenjeno materijalno pravo kada je tužbeni zahtev tužioca pravnosnažno odbijen.

Naime, po članu 64a stav 2. tačka 1. Zakona o radnim odnosima u državnim organima, koji se u skladu sa prelaznim odredbama Zakona o državnim službenicima primenjuje na organe lokalne samouprave, zaposlenom se može otkazati radni odnos ako se u roku od jedne godine od zasnivanja utvrdi da je radni odnos zasnovan suprotno zakonu.

U konkretnom slučaju je utvrđeno da je u trenutku zasnivanja radnog odnosa na neodređeno vreme tužilac imao radno iskustvo u trajanju od jednog meseca i 13 dana, a ne tri godine, što je bio uslov predviđen konkursom. Rad na poslovima u poljoprivrednom domaćinstvu (registrovanom) ne može se upodobiti radom na odgovarajućim poslovima koji su od značaja za obavljanje poslova komunalnog inspektora.

Registrujte se da bi videli kompletan sadržaj članka

 

Ulogujte se