Pravna mišljenja

Volontiranje u Privrednom sudu i radno iskustvo

MIŠLJENJE O TOME DA LI SE VOLONTIRANJE U PRIVREDNOM SUDU U BEOGRADU U SVOJSTVU SUDIJSKOG PRIPRAVNIKA SMATRA RADNIM ISKUSTVOM U PRAVNIČKOJ STRUCI U SMISLU ČLANA 54. ZAKONA O LOKALNOJ SAMOUPRAVI

Zakon o radnim odnosima u državnim organima („Službeni glasnik RS”, br. 48/91, 66/91, 44/98-dr. zakon, 49/99-dr. zakon, 34/01-dr. zakon, 39/02, 49/05-US, 79/05-dr. zakon, 23/13-US, 108/13-dr. zakon), koji se primenjuje i na zaposlena, izabrana, odnosno postavljena lica u jedinicama lokalne samouprave, ne sadrži posebnu odredbu kojom se utvrđuje sadržina pojma radno iskustvo u struci. Svakako taj pojam treba razlikovati od pojma „radni staž“. Radno iskustvo u struci vezuje se za odgovarajuću vrstu struke          ( npr. pravne struke) koja se izvodi iz vrste školske spreme koja je kao  uslov za rad utvrđena aktom o unutrašnjem uređenju i sistematizaciji radnih mesta u organima jedinice lokalne samouprave.

Radno iskustvo u struci podrazumeva vreme koje je lice provelo na radu u toku koga se stručno osposobljavalo i sticalo iskustvo za obavljanje poslova u okviru odgovarajuće vrste struke i u okviru odgovarajućeg stepena školske spreme.

Registrujte se da bi videli kompletan sadržaj članka

 

Ulogujte se