Bezbednost i zaštita na radu

Uput za prethodni lekarski pregled zaposlenog

Obrazac 1

________________________________          ________________________________

                   (poslodavac)                                  (matični broj iz jedinstvenog  registra)

________________________________         ________________________________

                      (adresa)                                                  (šifra delatnosti)

________________________________         ________________________________

                      (datum)                                                      (broj uputa)

Opširnije...

Uput za periodičan lekarski pregled zaposlenog

Obrazac 2

________________________________ ________________________________

                  (poslodavac)                          (matični broj iz jedinstvenog registra)

________________________________ ________________________________

                    (adresa)                                           (šifra delatnosti)

________________________________ ________________________________

                   (datum)                                                        (broj uputa)

Opširnije...

Izveštaj o izvršenom prethodnom pregledu zaposlenog

Obrazac 3 

________________________________           ________________________________

              (Služba medicine rada)                                         (Datum pregleda)

________________________________           ________________________________

                   (sedište)                                               (broj ambulantnog protokola)

                                                                      ________________________________

                                                                                 (broj zdravstvenog kartona)

Opširnije...

Izveštaj o izvršenom periodičnom pregledu zaposlenog

Obrazac 4

 

________________________________    ________________________________

          (Služba medicine rada)                                (Datum pregleda)

________________________________   ________________________________

               (sedište)                                      (broj ambulantnog protokola)

                                                               ________________________________

                                                                     (broj zdravstvenog kartona)

Opširnije...

Zakon o zdravstvenom osiguranju

ZAKON O ZDRAVSTVENOM OSIGURANJU

("Sl. glasnik RS", br. 107/2005, 109/2005 - ispr., 57/2011, 110/2012 - odluka US, 119/2012, 99/2014, 123/2014, 126/2014 - odluka US, 106/2015 i 10/2016 - dr. zakon)

I OSNOVNE ODREDBE

Član 1

Ovim zakonom uređuju se prava iz obaveznog zdravstvenog osiguranja zaposlenih i drugih građana, obuhvaćenih obaveznim zdravstvenim osiguranjem, organizacija i finansiranje obaveznog zdravstvenog osiguranja, dobrovoljno zdravstveno osiguranje i druga pitanja od značaja za sistem zdravstvenog osiguranja.

Član 2

Opširnije...
Subscribe to this RSS feed

Ulogujte se