Aktuelnosti

KONTAKT CENTAR REPUBLIČKIH INSPEKCIJA POVEZAN I SA SVIM LOKALNIM SAMOUPRAVAMA

Kontakt centar republičkih inspekcija, koji je počeo sa radom u martu mesecu ove godine, do sada je primio i obradio skoro 10.000 predstavki, uglavnom za tržišnu, sanitarnu, poresku inspekciju i Inspektorat za rad ali i druge republičke inspekcije. 

U saradnji sa Ministarstvom državne uprave i lokalne samouprave, baza Kontakt centra popunjena je svim potrebnim kontakt podacima iz jedinica lokalne samouprave, a na ovaj način, brojne pristigle prijave građana i privrede, koje nisu u nadležnosti republičkih inspekcija, prosleđene su na pravu adresu.

Od prošlog meseca restrukturiran je izveštaj o radu kontakt centra, pa sadrži i informacije o odgovorima građanima i privredi poslatim iz jedinica lokalne samouprave, o postupanju prema njihovim predstavkama.

U narednom periodu očekuje se završetak povezivanja Kontakt centra sa softverom eInspektor, što će rezultirati daljim unapređenjem praćenja  podnete predstavke  – tj. da li i kako je inspekcija postupila na osnovu dobijene predstavke, kao i kakvi su rezultati izvršenog inspekcijskog nadzora uključujući i praćenje sudskih predmeta proisteklih iz inspekcijskih nadzora.

Izvor: inspektor

Ulogujte se