Aktuelnosti

Nova organizacija Poreske uprave

Poreska uprava Srbije od danas radi po novoj organizacionoj šemi u skladu sa Programom transformacije jer su organizacione jedinice „ukrupnjene“, pa je njihov broj smanjen sa 178 na 37, saopštila je ta služba.

Spisak novih organizacionih jedinica Poreske uprave je na njenom sajtu http://www.poreskauprava.gov.rs/.

Fizičkim licima je omogućeno da poreske prijave podnose i elektronski i u papirnom obliku u svim organizacionim delovima Poreske uprave, a građani mogu da ostvare kontakt sa Upravom preko pisarnice.

Reorganizacija Poreske uprave, kako se navodi, olakšava naplatu poreza na prenos apsolutnih prava za motorna vozila i nepokretnosti, poreza na nasleđe i poklon, poreza na držanje, nošenje i upotrebu dobara, te je formiran Sektor za izdvojene aktivnosti u kojima poreski obveznici mogu da podnesu poreske prijave i na papiru.

Izvor: inspektor.gov.rs

 

Ulogujte se