Aktuelnosti

Godišnji program rada Upravne inspekcije za 2019. godinu

 

Vlada Srbije je na sednici održanoj 08.11.2018. godine donela Zaključak o usvajanju Godišnjeg plana rada upravne inspekcije – Upravnog inspektorata za 2019. godinu.

 

GODIŠNJI PROGRAM RADA

Upravne inspekcije – Upravnog inspektorata za 2019. godinu.

Upravni inspektorat, kao organ uprave u sastavu Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave, preko upravnih inspektora u 2019. godini obavlja sledeće poslove: 

Inspekcijski nadzor nad primenom propisa kojima se uređuju prava i dužnosti službenika i nameštenika, u okviru kojeg će se naročito nadzirati:

1) Zakonitost zasnivanja radnog odnosa ( javni oglas, ispunjenost uslova iz akta o sistematizaciji i dr.),

2) Raspoređivanje zaposlenih, stručna sprema, državni stručni ispit, posebni ispiti, zvanja zaposlenih,

3) Koeficijenti za obračun i isplatu plata zaposlenih i

4) Visina osnovice za obračun i isplatu plate

Kontrolnim inspekcijskim nadzorima utvrđivaće se izvršenje predloženih, odnosno naloženih mera.

Vanredni inspekcijski nadzori u toku 2019. godine sprovodiće se u slučajevima kada na potrebu takvog nadzora ukazuju promenjene okolnosti u odnosu na Godišnji program rada ili po osnovu inicijativa ili predloga organa, odnosno po predstavkama građana i pravnih lica.

Godišnji program rada upravne inspekcije – Upravnog Inspektorata usmeren je ka obezbeđivanju poštovanja načela zakonitosti u radu nadziranih organa, zaštiti javnog i privatnog interesa i efikasnom i blagovremenom izvršavanju propisima utvrđenih obaveza.

Godišnji program rada upravne inspekcije realizovaće upravni inspektori u toku 2019. godine, neposrednim i posrednim uvidom u uslove i način rada u nadziranim organima, predlaganjem odnosno nalaganjem mera za otklanjanje utvrđenih nezakonitosti, nepravilnosti i nedostataka u radu, kao i preventivnim delovanjem.

U cilju realizacije Godišnjeg programa rada upravne inspekcije – Upravnog inspektorata i praćenja pokazatelja učinka, upravni inspektori sprovodiće redovne, vanredne i kontrolne inspekcijske nadzore  i pratiti nivo izvršenja predloženih odnosno naloženih mera.

Godišnji program rada upravne inspekcije – Upravnog inspektorata za 2019. godinu realizovaće se po nalogu direktora – glavnog upravnog inspektora.

 

 

Ulogujte se