Aktuelnosti

"Privredni subjekt od poverenja" - četiri godine bez inspekcije

Izmenama i dopunama Zakona o inspekcijskom nadzoru uskoro će biti uveden status ''Privredni subjekt od poverenja'', koji će moći u upravnom postupku da dobiju oni privrednici koji imaju dobru istoriju poslovanja i poštovanja propisa.

Cilj je da se focus inspekcija prebaci sa kažnjavanja na poverenje. Sa tim u vezi, jedna od novina je i samoinicijativna prijava prekšaja i sporazumno priznanje prekršaja.

Dobijanje ovog statusa podrazumeva da se redovan inspekcijski nadzor ne vrši nad preduzećem čak četiri godine. Privredni subjekti koji steknu ovaj status će imati obavezu da vrše samoproveru i da dostave izveštaje o samoproceni inspekcijama. Preduzeće koju jednom izgubi taj status nikad više ne može ga steći.

Primena ovog instituta počinje dve godine nakon usvajanja zakona. Rok je ostavljen zato što je potrebno vreme za procenu rizika, a ne zbog toga što već sada nema privrednih subjekata koji zaslužuju ovaj prestižni status. 

Izmenane i dopune Zakona o inspekcijskom nadozru predviđaju i alate za inspektore, kao što su prikrivena kupovina, mešoviti nadzor, zajedničko obavljanje inspekcijskih poslova, sklapanje sporazuma o saradnji između lokalnih samouprava i drugo.

 

Ulogujte se