Aktuelnosti

Inspekcija radi u tri smene

Inspektori rada, već mesecima rade u tri smene. Pojačana je kontrola i vikendima.

Inspektorat za rad je u 2018. godini pojačao inspekcijski nadzor u svim oblastima. Inspektori rada iz jednog grada odlazili su i u druga mesta, a pojačane redovne i vanredne kontrole će se nastaviti.

U jeku građevinske sezone, najviše se kontrolišu gradilišta. Akcenat je na proveri prijave zaposlenih na obavezno osiguranje kao i na proveri bezbednosti i zdravlja na radu.

Vikendom inspekcija rada obavlja kontrole u saradnji sa policijom i tada se najviše kontrolišu ugostiteljski objekti. Za napomenuti je da u Hrvatskoj (čije mere u kontroli ugostiteljskih objekata u velikoj meri sledimo) inspektori imaju mogućnost i momentalne zaplene pazara u ugostiteljskim objektima koje nenajavljeno posećuju u kasnim večernjim satima. Takva mera dala je izuzetne rezultate iako je njena validnost upitna.

Ove godine, Inspektorat za rad je uveo sistem rotacije inspektora, tako da se inspektori iz jednog okruga, šalju u druge okruge, što je - prema podacima resornog ministarstva - dalo izuzetno dobre rezultate.

Pojačane redovne i vanredne kontrole, nastaviće se i u narednoj godini i to u kontinuitetu, jer je prioritet sprečavanje rada na crno i bolja bezbednost i zaštita na radu.

 

Ulogujte se