Aktuelnosti

Da li ćemo svi biti sezonci?

Izmene i dopune Zakona o pojednostavlјenom radnom angažovanju na sezonskim poslovima u određenim delatnostima, koje se najavlјuju, prete da potpuno ukinu osnovna prava radnika iz radnog odnosa, budu proširene na sve privredne delatnosti i omoguće masovno zapošlјavanje stranaca.

Većina prava radnika iz postojećeg Zakona o radu bi, predloženim izmenama, bila ukinuta, jer bi im bile uskraćene naknade za ishranu, prevoz, pravo na bolovanje, dnevni i nedelјni odmor, slobodne dane i godišnji odmor, kao i mogućnost sindikalnog organizovanja i kolektivnog pregovaranja.

Pored toga, predlaže se mogućnost radnog angažovanja maloletnika (od 15 godina), što je u suprotnosti sa svim konvencijama vezanim za prava deteta, kao i domaćim zakonima o radu, bezbednosti i zdravlјa na radu, o omladini, kao i Uredbom o utvrđivanju opasnog rada za decu.

Savez samostalnih sindikata Srbije smatra da bi država, usvajanjem ovakvih izmena, pokazala da joj je profit važniji od života lјudi.

Opširnije...

OD  MARTA  2020.  SKORO  15.500  PREDSTAVKI  U  KONTAKT  CENTRU  REPUBLIČKIH  INSPEKCIJA

Za nepunih 10 meseci rada Kontakt centra republičkih inspekcija, primljeno je i obrađeno oko 15.500 predstavki, najviše u okviru nadležnosti tržišne, sanitarne, poreske inspekcije i Inspektorata za rad.

Usled pandemije Covid-19, veliki broj predstavki odnosio se na nepoštovanje epidemiološko-sanitarnih mera u tržnim centrima i ugostiteljskim objektima, kao i nepoštovanje radnog vremena.

Od početka 2021. godine građani su se uglavnom žalili na nemogućnost korišćenja bolovanja, probleme sa dobijanjem ugovora o radnom angažovanju, neizdavanje fiskalnih računa i prodaju robe ispred lokala. U tom periodu stiglo je blizu 700 predstavki, uglavnom iz nadležnosti Poreske inspekcije i Inspektorata za rad.

Opširnije...

TIM  STUDENATA  POMAŽE  REPUBLIČKIM  INSPEKCIJAMA

U okviru UNDP projekta Pružanje podrške za uvođenje sistema e-Inspektor, grupa studenata je do sada unela čak 120 zakona, pravilnika i uredbi, 30 kontrolnih lista, i održala 60 obuka za 10 različitih inspekcija, nakon što su prošli obuke za korišćenje softvera i njegovo administriranje.

Ovaj projekat, koji će trajati do marta 2021. godine, obuhvata podršku u vidu pružanja pomoći republičkim inspekcijama za njihovo potpuno uključenje u rad softvera. Studenti angažovani na projektu intenzivno rade sa inspekcijama, kako bi im što više približili način rada, funkcionisanje platforme i prošli sve korake potrebne za potpuno savladavanje rada u e-Inspektoru.

Opširnije...
Subscribe to this RSS feed

Ulogujte se