Aktuelnosti

Upravljanje ljudskim resursima u lokalnoj samoupravi

Stalna konferencija gradova i opština i Savet Evrope potpisali su danas u Beogradu Ugovor o realizaciji projekta „Upravljanje ljudskim resursima u lokalnoj samoupravi – II faza“, koji finansiraju Evropska unija i Savet Evrope, a sprovode SKGO i Kancelarija Saveta Evrope u Beogradu u saradnji sa Ministarstvom državne uprave i lokalne samouprave.

Branko Ružić, ministar državne uprave i lokalne samouprave, istakao je značaj projekta koji afirmiše stručno usavršavanje i programe obuka u jedinicama lokalne samouprave.

„Druga faza projekta značajan je sled u pružanju neophodne podrške opštinama i gradovima u daljem unapređenju ljudskih resursa i verujem da će aktivnosti planirane projektom značajno doprineti podizanju kapaciteta lokalnih samouprava za pružanje kvalitetnih usluga građanima“, izjavio je Ružić.

Opširnije...

Prevencija i saveti pre i umesto kažnjavanja

Na sajtu Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave objavljen je Kodeks ponašanja i etike inspektora (http://mduls.gov.rs/wp-content/uploads/Kodeks-ponasanja-i-etike-inspektora.pdf) kako bi se podstaklo preventivno postupanje inspektora i efikasnija primena zakona.

Ministar državne uprave i lokalne samouprave Branko Ružić istakao je da kodeks propisuje da će inspektori promovisati prevenciju i savetovanje, umesto kažnjavanja.

“Cilj je da unapredimo ugled inspekcije, kao i da ojačamo poverenje privrednika i građana u inspektore”, rekao je ministar Ružić.

Opširnije...

Prijava sezonskih radnika od sada bez papira i samo uz JMBG

Sezonske radnike u poljoprivredi od ove godine poslodavci će moći da angažuju elektronski, putem portala www.sezonskiradnici.gov.rs. Pojednostavljena procedura podrazumeva da uz upis JMBG-a radnika, označe vrstu posla, bilo da je reč o branju, sadnji, orezivanju ili drugom, kao i da u kalendaru izaberu dan ili više dana tokom kojih će raditi.

Na sezonskim radovima je angažovano između 65.000 i 80.000 građana i praksa je pokazala da čak 95% radi na crno. Ugovor na papiru više neće biti potreban, a sama procedura trajaće manje od 10 minuta u odnosu na pet sati koliko je zahtevala registracija po ugovoru o privremenim i povremenim poslovima. Izdatak za porez i doprinose niži je za čak trećinu u odnosu na prethodni model i iznosiće 300 dinara dnevno. Novi zakon i portal kreirani su u saradnji s NALED-om i uz podršku Nemačke razvojne saradnje (GIZ) tokom 2018.

Opširnije...

Ružić: Ojačaćemo inspekciju, posao za mlade inspektore

U borbi protiv sive ekonomije važno je ojačati ljudske i materijalne kapacitete inspekcije i njenu efikasnost, izjavio je danas ministar za državnu upravu i lokalnu samoupravu Branko Ružić i najavio da će uskoro biti usvojen trogodišni plan zapošljavanja mladih inspektora i predstavljen novi model opremanja inspekcije.

Na godišnjoj konferenciji NALEDa, na kojoj je predstavljeno 11. izdanje "Sive knjige 2019", Ružić je rekao da ova godina treba da donese vraćanje službeničkog zvanja "inspektor" u službenički sistem Srbije, a radiće se na tome da inspektori uživaju i punu pravnu zaštitu države u sudskim procesima.

Jedan od ciljeva u 2019. godini, kaže ministar, biće novi model vrednovanja rada inspektora.

Opširnije...

Novi šifarnik u primeni

Vlada Republike Srbije usvojila je 17. jula 2018. godine Odluku o jedinstvenom kodeksu šifara za unošenje i šifriranje podataka u evidencijama u oblasti rada („Službeni glasnik RS”, broj 57/18), čiji sastavni deo su novi šifarnici: Šifarnik zanimanja, Šifarnik nivoa kvalifikacija, Šifarnik država, Šifarnik opština u Republici Srbiji  i Šifarnik naselja u Republici Srbiji.

Do usvajanja pomenute Odluke, čiji sastavni deo je i Šifarnik zanimanja, u Srbiji je u upotrebi bila lista zanimanja iz 1990. godine (Jedinstvena nomenklatura zanimanja – JNZ, „Službeni list SFRJ”, broj 31/90), koja je u najvećem delu prevaziđena zbog dinamičnih promena u svetu rada koje su se desile u prethodnih 28 godina i koje su uslovile nestanak jednih i pojavu sasvim novih zanimanja. Osim toga, do sada postojeći Šifarnik zanimanja i stručne spreme koji je urađen na osnovu JNZ, predstavljao je spoj zanimanja i nekadašnjih stručnih sprema (sada: kvalifikacija), čije je razdvajanje je bilo neophodno, jer se radi o dva različita obeležja aktivnog stanovništva (zanimanje i kvalifikacija).

Opširnije...
Subscribe to this RSS feed

Ulogujte se